fbpx

İZOTOMİ İNSAN KAYNAKLARI

Ülkemiz çapında insan kaynakları firmalarının yaptırmış olduğu araştırmalarda,   mevcut çalışan kesimin yaklaşık yüzde 84’lük bir bölümünün yaptığı işten mutlu olmadığı  açıklanmıştır. Kurumların mevcut durumlarına baktığımızda ise  işten ayrılma oranlarının yüksekliği bu araştırmaları istatistiki olarak desteklemektedir.

Yaptığı işte mutlu olmayanlar ve işten çabuk ayrılanlar olduğu gibi, sayıları çok daha az olsa da şirketlerde mutlu olan ve daha makul sürelerle çalışan insanlar da bulunmaktadır. Şirketlerde mutlu olan çalışanlara baktığımızda değerlerinin, mizaçlarının, güçlü yönlerinin yaptıkları işle uyumlu olduğu görülmektedir.

İşe alım süreçlerinde teknik ve mesleki yetkinliklerin yanı sıra mutlaka değerlere ve mizaca da odaklanılmalıdır.

İzotomi HR ile değerlere ve mizaca odaklanarak bireylerin sahip olduğu potansiyelleri ile davranış örüntülerini analitik olarak ölçümleyebilir, işe alım uygulamalarınıza destek olabilir, aradığınız kişiyi bulma konusunda işe yarar ve hayati bilgilere ulaşmanızı sağlayabiliriz. İş ilanı verdiğinizde başvuran adayların açık pozisyona uygunluğunu değerler, mizaç ve davranış örüntüleri ile daraltabilir ve mikro mimik eğitimine sahip güçlü ICA uzmanları ile size hem kantitatif hem de kalitatif raporlama yapabiliriz.

 İzotomi HR ayrıca size çalışanlarınızı nasıl doğru analiz edeceğiniz, onlara nasıl davranmanız gerektiği, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını nasıl belirleyebileceğiniz konularına ilişkin net bir rehber sunmaktadır. Çalışanlarınızın ihtiyaçlarını analiz ederek, onlara becerilerini geliştirmek yönünde hangi tarzda eğitim verebileceğinizi de göstermektedir. 

NEDEN İZOTOMİ?

İzotomi HR hem işe alımlarınızda hem yetenek yönetiminde kullanılan harika bir rehberdir.

 • Toplu işe alım süreçleri
 • Kurum yapınıza uygun kriterlerin belirlenmesi
 • Ekip Yönetimi ve Ekip Uyumluluğu
 • İş Gücü Yönetimi ve Planlanması
 • Potansiyeller kapsamında pozisyonların değerlendirilmesi
 • Organizasyon Yönetimi
 • Kuruma özel takım raporu oluşturulması
 • Kuruma özel swot raporu hazırlanması (Kurumun güçlü yönleri, güçlendirilmesi gereken yönleri, potansiyel riskleri)
 • Mevcut Pozisyon Yetkinlik Analizi
 • Kurum hedef ve ihtiyaçları ile çalışanların eşleştirilmesi
 • Performans hedefleri ile çalışanların performanslarının uyumu
 • Üstün performans ve verimlilik için yetkinliklerin güçlendirilmesi için eğitim planları oluşturulması (Örneğin farklı mizaçlardaki yapılara uygun liderlik, iletişim ve yetkinlik geliştirme eğitimleri)

İzotomi tüm bu alanlarda veya şirket olarak sizin talep ettiğiniz yetkinlikler bazında raporlama yapma kapasitesine sahiptir. Şirket içi insan kaynakları raporlamalarımız uzun ve kısa (Satış ve Yönetici Raporlamaları vb) çeşitleri ile ihtiyacınıza göre yapılandırılmaktadır.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.