fbpx

İzotomi ND 3.0 (BETA)

İzotomi ND® Nedir?

İzotomi ND® bireyin nörogelişim alanlarının oluşumunu, hangi koşullar altında güdülendiğini ve verimli olduğunu anlamayı amaçlayan bir kişilik envanteridir.

Tarihsel olarak 2013 yılında İzotomi 1.0 olarak başlayan bu kişilik envanteri bir Sosyal Psikolog olan Profesör S H. Schwartz’ın temel değerlerini baz alarak kişilerin yaşam şekli ve çalışma hayatı ile değerleri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışan bir yapı ile başlamıştır. İzotomi 1.0 kişilerin güçlü yönleri, istekleri, değerleri ve yaşam şekli arasında bağlantıyı açıklamaya çalışmaktaydı.

2017 yılında yeni bir mizaç modeli ile İzotomi 2.0 faaliyete geçti ve öz raporlama, iç tutarlılık gibi temel yapılar ile kişinin mizacını ve mizacın çevre ile etkileşimini anlatmaya, güçlü ve zayıf yönleri belirlemeye çalışan bir aşamaya geçti. Bu modelde ayrıca mesleklerle bağlantılar kurmak amacıyla Psikoloji Profesörü John Lewis Holland’ın meslek temaları ve çalışma değerleri arasındaki ilişki modelimize temel olmuştur.

2022 yılında ise diğer modellerin açıkta bıraktıkları alanları tamamlayan ve yöntemsel olarak öz raporlamadan yetkinlik ve nörogelişim alanlarını tespit etmeye yönelik daha güçlü bir model oluşturuldu. Bugün kullandığımız yöntem Dr. Mel Levine’in Nörogelişimsel Alanlar teorisine dayanmaktadır. Özel görüşmeler ile desteklenen ve test edilen bu yeni metodoloji daha derin gözlemlere ve ölçümlere izin vermekte ve aynı katmanlarda gelişimsel olarak yüzdelik karşılaştırmaları da göstermektedir.

İzotomi ND® nörogelişim alanlarına bakarak kişilik örüntüsünü “doğru ve tam” olarak tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın amacı bireyin hangi nörogelişim alanlarında güçlü olduğunu ve bu güçlerin oluşurken hangi başarı güdülenmesini desteklediğini ve bu alanların yaşamı destekleyen faaliyetlerle nasıl ilişkilendirildiğini göstermektir.

Psikolog, yazar, raporlama uzmanı ve eğitimcilerden oluşan donanımlı bir ekiple birlikte, ölçme değerlendirme süreci de dâhil olmak üzere sürekli geliştirdiğimiz projemizi kapsamlı ve bilimsel bir çalışma sürecinden geçirerek canlı bir sistem haline getirilmiştir ve her geçen gün ölçme konusunda daha başarılı ve tutarlı bir hale gelmektedir. Çalışmadan elde eden veriler boylamsal çalışmalarda kullanılarak bilimsel gelişim de amaçlanmaktadır.

Neden İzotomi ND®?

Dr. Mel Levine’in Nörogelişimsel Alanlar teorisine göre sinir sistemi yapısal farklılıklara göre sekiz farklı alana ayrılmaktadır. Bu alanlar tüm insanlarda farklı seviyede yetkinlikler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sayede birbirimizden farklı güçlü alanlara ve yapılara sahip oluyoruz. Bizi farklı yapan nitelikler insanlığın önemli şeyleri başarabilmesi için gereklidir çünkü birlikte çalışarak anlamlı medeniyetler, ürünler, hizmetler oluşturabiliyoruz. Her birimizin daha güçlü olduğu alanları kullanarak en etkin sonuçlara ulaşmamız ise etkin bir toplum için en önemli gerekliliklerden biridir. Unutmayın hiç kimse tembel ya da işe yaramaz değildir sadece kendi alanına göre doğru şekilde eğitilmemiş veya yönlendirilmemiş olabilir. Doğru eğitim için bu raporda verilen güçlü ve açık alanlara odaklanılmasını ve çalışma sisteminin buna göre yapılandırılmasını öneririz.

Envanterde Değerlendirilen Nörogelişim Alanları


1. Dikkat Kontrol Sistemi:

Öğrenme ve davranışı kontrol edip izlemek için gerekli zihinsel aktivitelerin merkezi. Bu sistem sayesinde planlama yapar, öncelikleri belirler, asıl gerekene odaklanır, gerektiğinde odak noktasını değiştirir, zihin hızını ayarlar, çabayı sürdürür, böylece bir işe başlar ve bitiririz.


2. Hafıza Sistemi:

Bilginin ilk girişinden itibaren, kodlanıp saklanması ve gerekli olduğunda geri çağırılmasını sağlayan sistem. Hatırlama ve tanımanın ana merkezi.

3. Dili Algılama ve İfade Etme Sistemi:

Sözcüklerden anlam çıkarma, benzer sesleri karıştırmadan anlayabilme, sözcük dağarcığının genişliği, ironik, imalı, mecazi ifadeleri anlayabilme bu sistem kapsamındadır.


4. Ardışık Düzenleme Sistemi:

Haftanın günleri, aylar, hatta başlı başına zaman kavramının kendisi ardışık düzendedir. Önceliklendirme, sıralama ve şeylerin birbirleriyle hiyerarşik ya da yatay dizilimlerini anlama konuları bu sistemin kapsamındadır.


5. Uzamsal Düzenleme Sistemi:

Nesnenin konumu, uzaydaki yeri ve büyüklüğü, ön ve arka planda olanların farkındalığı, simetri, asimetri, üç boyutluluk, yön hissi ve parça bütün ilişkisi bu sistem kapsamındadır.


6. Beden Uyumlanma Sistemi:

Yazı yazmak, bisiklete binmek, dikiş dikmek, top oynamak, makas kullanmak ve bunun gibi eklem ve kaslarınızı kullanmanız gereken işlemler motor sistem sayesinde gerçekleştirilir.


7. Karmaşık Düşünme Sistemi:

Problemin çözümü hakkında farklı çözüm alternatifleri bulabilme, bakış açısı ortaya koyabilme, karşıt görüşleri kavrayabilme, bilgileri ilişkilendirebilme, yaratıcı düşünme bu sistem kapsamındadır.


8. Sosyal Uyumlanma Sistemi:

Arkadaş ilişkilerini başlatabilmek ve sürdürebilmek, kendini sosyal ortamda ifade edebilmek, duyguları ifade edebilmek, duyguları algılayabilmek sosyal düşünme sistemine ait becerilerdir.