fbpx

ICA (İzotomi Certified Analyst)

13-19 yaş aralığında bulunan öğrencilerin değerlerini nicel ve nitel olarak analiz edebilme becerisi ve yetkinliği olan uzmanlar yetiştirebilmek için yapılandırılmış olan bir sertifikasyon sürecidir. Aşağıdaki yetkinlikler İzotomi Sertifikalı Analistler için belirlenmiştir.

1- Etik İlkelere Uyum,
2- Etkin Dinleme,
3- Güçlü ve Takdire Dayalı Soru Sorma,
4- Güven ve Samimiyet Oluşturma,
5- Destekleyici Sistemleri Kullanma,
6- Şimdi ve Burada Olabilme,
7- Olanakları Artırma,
8- Sorumluluğu ve Gelişimi Yönetme,
9- Farkındalık Yaratma,
10-Netleştirme.

ICA uzmanları ICF (International Coach Federation)’dan 
* En az ACC (Accociate Certified Coach),
* Duygusal Okuma ve Güvenilirliği Değerlendirme Sertifikası

İzotomi Sertifikalı Analist bu becerileri kazanabilmek ve davranış normlarında belirtilen (yetkinlikleri uygulayabilmek veya yetkinliklere uyumlanabilmek) için 140 saatlik yaklaşık 6 aya yaygın bir eğitim programına katılmalıdır. Programın aşamaları aşağıda verilmiştir.

 • Koçluğun Temelleri (Foundations of Coaching) – 16 Saat
  Birlikte Yaratma (Co-creation) – 16 Saat
  Olasılıklar Dünyası (World of Possibilities) – 16 Saat
  Koçun Varlığı (Coach Presence) – 16 Saat
  Öğrenci Koçluğu (Coaching Teens and Students into a Thriving Future) – 16 Saat
 • Ebeveyn Koçluğu (Coaching Parents) – 16 Saat
  Izotomi Sertifikalı Analist (Izotomi Certified Analyst) – 16 Saat
  Telekonferanslar (24 Saat)
  Kontrol Laboratuvar (20 Saat)

Kontrol laboratuvarı çalışmalar gerçekleşirken alınan süpervizyon çalışmalarını içermektedir. ICA eğitimi sonucunda program içerisinde yer almak isteyen katılımcılar, ICA olarak sadece Izotomi Programı bünyesinde çalışabilirler. Her durumda nicel veriler İzotomi Merkezi tarafından verileceğinden bu eğitime katılmak kişiye iş verilebileceği anlamına gelmemektedir. Kişinin uygun olması, danışanın uygun olması ve diğer tüm koşulların uygun olması durumunda iş eşleşmesi olacağı sadece bir iyi niyet açıklamasıdır. Programa katılan ve üst düzey başarı göstermeyen kişi mezun olamayabilir ve ICA ünvanına hak kazanamayabilir. Daha fazla bilgi için [email protected] adresine başvurabilirsiniz. 

Yaptığımız çalışmalarda kurumların yüksek (turnover) işten ayrılma oranlarına sahip olduğunu görüyoruz ve bizimle özellikle işveren markası çalışması yapmak isteyenlere aşağıdaki mesajı iletmek istiyoruz:

“Şirketinizde işten çabuk ayrılanlar olduğu gibi, şirketinizde mutlu olan ve daha makul sürelerle çalışan insanlar da var. Eğer onların mizaç ve değerlerini kalitatif ve kantitatif olarak tespit edersek, işe alacağınız kişiler ile benzeri değerleri yakaladığımızda zaten baştan işe alacağınız kişiler hem daha mutlu olacaklardır hem de şirketinizde daha uzun süre kalacaklardır.”

İşe alımda yetkinlikler yanında mutlaka değerlere ve mizaca odaklanın. İzotomi 2.0 ile işe alım uygulamalarınıza destek olabilir, aradığınız kişiyi bulma konusunda yardımcı olabiliriz. İş ilanı verdiğimizde başvuran adayların açık pozisyona uygunluğunu değerler, mizaç ve davranış örüntüleri ile daraltabilir ve mikro mimik eğitimine sahip güçlü ICA uzmanları ile size hem kantitatif hem de kalitatif raporlama yapabiliriz.

İzotomi HR, hem işe alımlarınızda hem de yetenek yönetiminde kullanılmak için harika bir rehberdir. Yapmanız gereken sadece bizimle görüşmek için iletişim bilgilerimizi kullanmaktır.