fbpx

İYİ YALANMAMIŞ AYI

Ralph Waldo Emerson ‘ın aşağıda hayatın hakkını vermek ile ilgili sözleri ebeveyn olmanın hakkını vermek ile aynı anlamı içeriyor aslında :

Sıklıkla ve ağız dolusu gülmek; akıllı insanların saygısını, çocukların sevgisini kazanmak; iyi niyetli eleştirilerden yaralanmak ve dost saydıklarının ihanetlerine tahammül etmek; güzelliği takdir etmek; başkalarında, sahip oldukları en iyi yönleri görmek; ardında sağlıklı bir çocuk, bir bahçe veya ilerleyen bir proje gibi güzel şeyler bırakmak; bu dünyadan geçtiğin için hiç değilse bir varlığın daha kolay soluk alıp verdiğini bilmek; işte benim hayatın hakkını vermek dediğim şey budur

Ralph Waldo Emerson

Bu satırlardan ilham alacak iyi bir ebeveyn hem fiziksel hem de ruhsal anlamda çocuğu ile sağlıklı temas kurabilen kişidir ve bu yaklaşım çocuğun hayatında ömür boyu kalıcı bir etkiye sahip olacaktır.

Fransızcada sosyalleşmeyi beceremeyen bireylerde bahsedilirken kullanılan “iyi yalanmamış ayı” ifadesi vardır. Memeli yeni doğan yavrularını yalarlar ve böylece onları kendilerinin olarak işaretlerler. Bu normal süreç bazen sekteye uğrar ve yavru ölür veya hayatta kalır fakat bu sefer de sosyal ve duygusal ilişkilerinde kendinden kaynaklanan ciddi zorluklar yaşar. İnsan söz konusu olduğunda da halk dilinde, hayatta beceriksiz ve sakat olanlara “iyi yalanmamış ayı” denir.

Bu insanlar, çocukluklarında eksik olanı yani yeni doğmuş çocuk ile anne arasında yakın fiziksel temasa bağlı davranış rahatlığını asla bulamaz. Bu temas, sebebi her ne olursa olsun kesilmiştir ve genellikle anne veya bebeğin hastaneye kaldırılması nedeniyle vaktinden evvel bir ayrılma yaşanmıştır.

Çocuğa fiziksel olduğu kadar ruhsal olarak da eşlik edilmesi gerekir. Çocuğun buna olan ihtiyacı hayatidir., zira insan yavrusu gelişmemiş olarak doğar.

Çocuğun sadece hayatta kalması için değil fakat yaşaması için de ailevi ve toplumsal bir yapılanmaya ihtiyacı vardır, aksi takdirde “iyi yalanmamış ayı” haline gelir. Böyle bir çocuğun ileride toplumla bütünleşme sıkıntıları olur ya da toplumsal olarak kabul görmek için çok fazla mükemmellik bekler. 

Çocuğun sağlıklı gelişimi için dikkat etmemiz gerekenlere gelince :

  1. Çocuğa saygı
  2. Haklarına saygı
  3. Duygularına tolerans
  4. Davranışlarından özellikle o çocuğun yapısıyla ilgili dersler çıkarma iradesi, duygularını yetişkinlere göre daha yoğun ve doğrudan yaşayan çocuklarda yetişkinlere nazaran daha net ortaya çıkan duyarlılığı tanımaya çalışmak

Bu düşüncelerle hayatımıza ve çocuklarımıza çok şey katabiliriz. Ebeveyn olmak demek olmak ve kendine dönüşmek, her zaman öğrenerek, yol alarak, bütün olanaklarınla kendinin, doğmuş veya doğacak çocuklarının geleceğini genişçe açmak demek.

Kaynak kitap: Psikosoybilim  – Anne Ancelin Schutzenberger

İLK İŞ GÜNÜNDE KOVULMANIN 10 YOLU

İlk iş gününüzde işten çıkarıldınız mı ya da birini ilk iş gününde işten çıkarmayı düşündünüz mü? İlginç gelebilir ama her birimizin başına gelebilir. Gelin bir örnekle duruma bakalım. Sevgili Yeşim,…

EVİNİZDE BİR ERGEN VAR MI?

Ergen olmak zor diye düşünüyorsanız bilin ki ergenlere bir şeyler öğretmek daha da zor. Yetişkinlere göre düşünce yapıları farklı, risk almaya daha fazla eğilim gösteriyorlar, uykucular, duyguları yanlış okuyorlar, akran…