fbpx

GENÇLERİN HAYALLERİ İZOTOMİ İLE GERÇEKLEŞİYOR!

Bir yazı okursunuz ya da bir film seyredersiniz hayatınız değişir… Benim hayatımın akışı İzotomi ile ilgili TED konuşmasını seyredince değişti. Öğrenci ve aile koçluğu sürecine bu şekilde adım attım, çünkü biliyordum ki bu proje ile tanışan gençlerin ve ailelerin de hayatı değişecekti…

13-19 yaş arası ”ergen” olarak tanımlanan grup ile çalışıyorum. Öğrenci koçluklarında en çok gözlemlediğim ailelerin ve gençlerin gelecek endişesi… Ülkemizin sınav gerçeğini düşündüğümüzde gençlerin üzerindeki baskının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Ginzberg’in mesleki gelişim dönemlerinde 5-11 yaş(hayal dönemi), 11-17 yaş (geçici veya deneme dönemi), 17 yaş ve üstü gerçekçi dönem olarak ifade edilerek bu yaştan sonra gençlerin meslek seçme yetkinliği kazandığı söylense de araştırmalar gösteriyor ki toplumumuzda gençler ailenin, toplumsal baskının, çevresel koşulların ve rastlantısal deneyimlerin etkisi altında meslek seçimlerine yöneliyorlar.

Üniversiteye girdiğim seneyi hatırlıyorum. Üniversite sınavında oldukça yüksek bir puan alarak tıp fakültesine giren bir arkadaşım ile konuştuğumda gözlerinin dolarak “babam istiyordu ben de kazandım” dediğini anımsıyorum. Bir başka arkadaşım ise akademik yönden çok başarılı olduğu için öğretmenlerinin yönlendirmesi ile konservatuvarı seçmemiş, mühendislik bölümünü seçmişti. Bugün görüyorum ki her ikisi de hala mesleklerinde mutsuzlar… Asıl ilginç olan ise aradan geçen 20 seneye rağmen meslek seçimini etkileyen faktörler incelendiğinde çok fazla bir değişikliğin olmadığını görmemiz…

Yapılan bir çalışmada üniversitede hemşirelik mesleğini seçen öğrencilerin seçimlerini etkileyen faktörler şu şekilde belirtiliyor: İş bulma olanaklarının fazla olması, aile ve yakınlarının isteği, puanının düşük olması, mesleğin toplumsal saygınlığının dürüstlük ve sorumluluk getiren konumda olması, mezun olduğunda parasal getirisinin iyi olması, kişinin meslekte özgür olması, çalışma koşullarının rahatlığı, eğitimin kolay olması (Altun, 2000). Çevremize baktığımızda mesleklerinde yetkinliği olan ama mutluluğu olmayan, emekliliğini bekleyip gelecek hayali ile yaşayan pek çok insan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki bunlardan biri de sizsiniz…

İZOTOMİ Projesi Neden Önemli?

İzotomi projesi vizyonu “Başarı her zaman mutluluğu getirmez ama mutluluk her zaman başarıyı getirir” sloganıyla özetlenebilir. Burada öncelikli olan gencin mutlu olarak yapabileceği mesleği seçebilmesidir.

Peki gencin mutlu olarak yapabileceği mesleği seçmesi nasıl mümkün olacaktır?

“Projenin temeli gencin değerleri üzerine kurulmuştur. Çünkü değerler zaman içerisinde en az değişen özelliklerimizdir. Örneğin bir gencin özgürlük değeri yüksekse kendini sınırlayan sabit saatli bir işte çalışması onu oldukça mutsuz edecektir. Değerlerin yanında, gencin güçlü yönleri, istekleri ve ilgi alanları, kariyer farkındalığı da belirlenmektedir. Güçlü yönler, istek ve ilgi alanları da meslek seçiminde oldukça önemli olan faktörlerdir. Bunun yanında kariyer farkındalığı olmayan bir gencin hangi mesleği seçeceği ile ilgili bir görüşünün de olması mümkün değildir. Örneğin hayran olduğu bir akrabası avukat olan genç sadece bu sebeple avukat olmayı isteyebilmektedir. Seçeceği meslek ile ilgili farkındalık yaratmak da projenin bir parçasıdır.

Projenin diğer en büyük farkı ise diğer mesleki eğilim testleri gibi sadece anket çalışmasından oluşmamasıdır. Projede hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Gence uygulanan anketin yanında gençle ‘İzotomi Sertifikalı Davranış Uzmanları’ tarafından öğrenci koçluğu görüşmeleri de gerçekleştirilmektedir. Alınan veriler ve gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda gencin en mutlu olacağı mesleklerle ilgili detaylı bir rapor gence ve aileye teslim edilmektedir.

İzotomi projesinin hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak çok faydalı bir proje olduğuna inanıyorum. Bireyin mutluluğu yaptığı işteki motivasyonunu arttıracak, kişi her ne yaparsa yapsın işini tutkuyla yaparak mesleğinde fark yaratacak, en önemlisi de hayatından maksimum düzeyde faydayı sağlayacaktır. Bu durum toplumdaki iş ve yaşam kalitesini de yükseltecektir. Bir toplumun mutluluğu bireyin mutluluğu ile mümkündür. Fırsat verelim gençlerimiz mutluluklarının peşinden gitsinler…

YKS 2022 tercih süresi bitti ama neler kaldı

Dün itibari ile YKS 2022 tercih süresi bitti. Geçirilen bir seneye bakıldığında özellikle öğrenciler açısından çok ciddi stres oluşturan zor bir sürecin sonuna gelinmiş oldu. Öğrencilerin çoğu bu süreçten ciddi…