Değerlerimiz netleşebilir mi?

  • K2_WRITTEN_BY  Mutlu Koçağra
  • K2_PUBLISHED_IN Blog
  • K2_READ 13556 K2_TIMES

İnsan düşünmeye başladığından beri yanıt aradığı en önemli sorulardan biri mutluluğun sırrının ne olduğudur. Psikologlar, sosyologlar, felsefeciler, siyasetçiler, yazarlar, şairler, düşünürler mutluluğun ne olduğuna ilişkin kendi tanımlarını yapmışlardır yüzyıllardır.

Yapılan tanımlardan hangisini okusanız bir parça bulursunuz kendinizden, ama derinlemesine düşündüğünüzde her biri eksiktir biraz. Bunun nedeniyse mutluluğun tanımının aslında bireyden bireye farklı olmasıdır. Her birimizin yaşamı algılayışı, becerileri, ihtiyaçları, değerleri farklıdır ve hepimiz kendimize özgü farklılıkların doyurulması ve gerçekleştirilmesi üzerinden yakalarız mutluluğu.

Maslow’a göre her insan bilinçli olarak ya da olmayarak kendini gerçekleştirmeye çalışarak geçirir tüm ömrünü. Ona göre, bireylerin yapısal farklılıkları, kişilikleri, dünya görüşleri arasındaki seçim farklılıkları oluşturur bireye ait değerleri. Bu değerlerin doyurulması da kişinin kendini gerçekleştirmesini, yani mutlu olmasını sağlar.

Buna ek olarak, Maslow bireysel kapasitelerin aslında kişisel ihtiyaçlar olduğunu ve bu ihtiyaçların içsel değerlerimizi oluşturduğunu savunur. Ayrıca, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşini anlatırken, bireye özgü içsel değerlerin tatminini mutluluk yolunda temel ihtiyaçların giderilmesinden daha önemli görür. Ona göre, yüksek seviyelerdeki ihtiyaçların doygunluğu, aşağı seviyelerdeki ihtiyaçların doygunluğundan daha çok mutluluk getirir.

Maslow’un yukarıda anlatılan görüşlerini temel aldığımızda mutluluklarımızın ve mutsuzluklarımızın nedenlerini anlamak kolaylaşır. Örneğin, çoğumuz çevremize bakıp bize göre iyi işlerde çalışan insanları kıymet bilmez olmakla, tatminsiz olmakla suçlarız. Oysa, konunun özü o işin sizin değerlerinizi doyuracak özelliklere sahip olması, ancak eleştirdiğiniz kişinin değerlerine uygun olmamasıdır.

Tüm bu anlatılanlar bağlamından baktığımızda çocuklarımızı tüm sevgi ve iyi niyetimizle bize göre doğru olan mesleğe yönlendirirken aslında onları ömür boyu mesleki mutsuzluğa sürükleme ihtimali olduğunun farkında mıyız?

İzotomi projesisinin amacı bu değerleri netleştirmektir.

İzotomi nedir?

1 K2_COMMENT

K2_LEAVE_A_COMMENT

K2_COMMENT_FORM_NOTES

© 2014 Sola Unitas Academy. All rights reserved